EM Carlsson Bygg & Anläggning går med i 1992-klubben

9 januari 2018 21:17
1992-klubben

EM Carlsson Bygg & Anläggning är ett företag som inriktar sig på betongentreprenader och företrädesvis större sådana som tex grunder för industri, lager, flerfamiljshus och speciallösningar till kraftindustrin. Verksamheten innefattar även byggstyrning, projektering och delaktighet i ett tidigt skede av byggprocessen.


EM Carlsson Bygg & Anläggnings affärsmodell bygger på nära samarbete med andra aktörer, detta då projekten ofta är relativt stora och delentreprenader är nödvändiga. Företaget arbetar med ett antal olika sätta att dela och samarbeta inom givna ramar med lösningar som bestäms utifrån vad varje projekt kräver. EM Carlsson Bygg & Anläggning ser en fördel i att producera större delar av projekten som platsgjutna vilket ger betydande fördelar både i form av smidighet och tidigareläggande av produktionsstarten.

Den bärande idén i EM Carlsson Bygg & Anläggning AB är att kombinera det mindre företagets flexibilitet och personkännedom med en ständig strävan att förbättras och utvecklas på alla betydande plan.

Kontakta oss: EM Carlsson Bygg & Anläggning AB, Metallverksgatan 4A, 721 30, Västerås. Magnus Carlsson, tel: 0763-92 90 09. Mail: [email protected]

Hemsida: https://www.emcb.se/